Skyddsänglarna

Våra vänner och ständiga följeslagare.
Änglarna är rena andar, okroppsliga, med oerhörd makt och härlighet. I Bibeln har de olika funktioner, som budbärare och skyddsänglar för både länder och folk. Herrens ängel beskrivs också, det är Guds sändebud i betydelsefulla händelser.

Under den första kristna tiden blev personliga skyddsänglar ett välkänt begrepp i Bibeln. Exempel på tron på skyddsänglar är skildringen i
Apg. 12 och Matt. 18.10.
Under hela vårat liv från födelse till död är vi ledsagade av änglarna och varje människa har vid sin sida en ängel som beskyddare och herde som vägledare genom livet.

Seden att fira en egen fest till skyddsänglarnas ära uppstod under 1400-talet i Spanien och spred sig Portugal och Österrike. År 1670 bestämde påven Clemens X, att de heliga skyddsänglarnas fest skulle firas i hela Kyrkan den 2 oktober varje år.

En särskild vikt fick tron på änglarna under medeltiden när många ensamlevande män och kvinnor kände och såg dom.
Idag har vi nästan övergivit tron på skyddsänglarna, men vi berättar ofta sagor om dom för barnen. Det finns många bilder som visar skyddsängeln som håller sin hand över barn i farliga situationer.

Om vi vuxna tror på och känner vördnad för dessa mäktiga andliga varelser, som osynligt ledsagar oss genom livet, känner vi oss inte så ensamma och övergivna. Tron på att varje människa vid födelsen får sin egen skyddsängel, som kan inspirera till det goda och varna för det onda, bara vi vill lyssna, står skrivet om i Hebreerbrevet 1:14, där beskrivs deras uppgift så: ”Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen”.

Hur ofta uppträder inte änglarna i Bibeln, för att rädda människor i nöd och det är kanske först då ”när vi blivit hjälpta och räddade av änglar”, som vi förstår att dom verkligen finns.
Kom ihåg att du också har en skyddsängel vid din sida som hjälper och beskyddar dig, trots att du inte kan se den.

Kramar från Leah