Hur använder jag kristalkulan?

Som en spådam kan jag använda en kristallkula som ett verktyg för att utföra mina spådomar och för att hjälpa mig att få en djupare förståelse av människors liv och situationer. Jag kan använda en kristallkula för att:
Få en överblick över en persons nuvarande livssituation och vad som kan hända i framtiden.
Få en förståelse för de underliggande orsakerna till ett problem eller en utmaning.
Få en känsla av hur olika energier och känslor påverkar en persons liv.

Ge råd och hjälp till personer som söker vägledning och stöd
Använda kristallkulan för att få en mer precis och detaljerad förståelse av människors relationer, jobb, karriär och ekonomi.

Få en förståelse för de karmiska aspekterna av en persons liv och vad som kan göras för att lösa eventuella karmiska utmaningar.

Använda kristallkulan för att få visioner och få en inblick i händelser som ännu inte har inträffat eller för att få en inblick i okända områden.

Kristallkulor är också ofta används för meditation och healing. En spådam kan använda kristallkulan för att få kontakt med andevärlden eller för att få en känsla av vad som kommer att hända i framtiden.

Kristallkulan kan också användas för att rena och balansera energin i en plats eller för att få en känsla av vad som pågår i en persons liv.