Karma

Karma är något som vi medvetet kan påverka och det kan förstås som ödet. Varje tanke och känsla som du riktar mot någon annan, kommer tillbaka till dig med samma kraft och karman utvecklas genom många liv, men vi påverkar den här och nu i allt vi gör.

Alla dina erfarenheter i alla dina liv, är den du är idag och du kan välja att förändra din karma till det bättre när du vill, eftersom du bär hela ansvaret för dina handlingar.

Karman är en lag för orsak och verkan över flera livstider, den är mäktig, men också rättvis och medkännande. Det är en kraft som drar till sig just de läxor du behöver, i form av upplevelser och det gör att din själ växer.

Tänk efter om det finns något i ditt liv som du tror händer, på grund av det du tidigare gjort.

Lycka till
Leah