Tankemagi

Magin var viktig i våra förfäders liv och användes av människor som ett redskap för att få svar på frågor och att lösa dom problem man hade.
Det kunde handla om allt från hur skörden skulle bli, varför djuren inte mådde bra, till att finna bot mot sjukdomar och skydda sig mot olyckor.

Dessa problem var lika viktiga för folk på den tiden, som de är för oss idag och man hade olika metoder och sätt för att hitta svar och lösningar på sina problem.

Tankemagi var den mest grundläggande formen av magi och man var övertygad om att man med tankens kraft, kunde förändra och förbättra det man ville åstadkomma.
Man trodde bland annat att, om man tänkte onda tankar om en person, kunde denna bli påverkad av dessa tankar. Därför försökte man göra dom ogjorda, genom att genast tänks goda och ljusa tankar. Om man inte lyckades riskerade man att ens själ lämnade kroppen och angrep personen ifråga. Begreppet Mara eller ”att sätta ont på någon” var ofta begrepp som användes. Maran manifesterade sig ofta i ett djur som satte sig på personens ansikte när hon sov, ”att ridas av maran”, var också ett välkänt uttryck.

Om man blivit föremål för onda eller mörka tankar var det viktigt att försöka försvara sig med alla medel som gick. Besvärjelser som skyddade var en mycket använd metod.
I många kulturer finns fortfarande tron på detta kvar.

Kram
Leah