Ärkeängeln Gabriel

Namnet betyder ”Guds man”, ”Guds kraft” eller ”Gud visar sin kraft”. Gabriel uppträder i Bibeln, i Daniels bok som en ängel som förklarar syner.
I början av Lukasevangeliet framträder Gabriel som ängeln med budet om Johannes Döparens födelse, han kommer också till Jungfru Maria med glädjebudskapet om Kristi födelse. I Bibeln benämns han inte någonstans som Ärkeängel, men i änglaläran har han fått Ärkeänglarnas rang.
Mikael, Gabriel och Rafael nämns både i Gamla och Nya Testamentet och 300 gånger nämns om änglar i Bibeln, men de har ofta inte något namn.

Maria bebådelse

Gabriel är månens Ärkeängel och tillsammans med Mikael de högsta Ärkeänglarna. Han har ofta en vit lilja i sin hand.
Ärkeängeln Gabriel är fridens ängel och bär med sig budskap från Gud och ger svar på de frågor som vi har i våra hjärtan.

Att varje människa har en egen ängel är givet, men när får man den? Vid födseln eller dopet? Mest vanligt är en tro på att alla får en vid födseln.
Det sägs att han väljer ut de barnsjälar som föds och lär deras andar att färdas mellan mamman och himlarna medans de ligger i magen. När barnet föds trycker Gabriel sitt finger mot det, för att det ska bevara himlarnas hemligheter och då uppstår klyftan nedanför näsan.

Gabriel beskyddar hemmet, dom som arbetar med kommunikation och post, hotell eller turism, kvinnojourarbetare, dietister, familjeläkare översättare m fl.

Väderstreck: Väster
Årstid: Höst
Tidpunkt på dagen: Solnedgång
Dag:Måndag
Planet:Månen
Färg:Silver
Element Vatten
Be honom om beskydd mot oväder, vid resor över vatten och för att rena vatten.

Kram från Leah


.