Ordmagi

Magin var väldigt viktiga i våra förfäders liv och ett viktigt och ofta använt redskap som man använde sig av, för att få svar på de frågor man hade. Det gav också lösningar på och nya tankar på problem som man hade.

Ordmagin omfattades oftast av besvärjelser, förbannelser och välsignelser och ord som var laddade med starka känslor ansågs ge önskad effekt.
Om man ville att det skulle gå bra för någon skapade man kraftfulla ramsor, som lästes för den personen som skulle få välsignelse och man beskrev ofta också på vilket sätt det skulle ske.

När man ville förbanna någon, gjorde man tvärt om. Nu var det något som man visste att personen inte önskade, eller som denna var rädd för, som man noga beskrev. Man kunde också sätta upp villkor som mottagaren måste uppfylla, för att kunna komma undan förbannelsen. ”Det här kommer att ske om du inte gör det här…”. Om man verkligen ville att det skulle gå riktigt dåligt för någon, angrep man personens ära. Man hade ett namn för det ”nid”.

Besvärjelser användes ofta som försvar, till exempel för att försvara sig för onda andar, eller som skydd mot sjukdom och olyckor.

Detta lever fortfarande kvar och de flesta av oss har nog hört talas om det någon gång.

Kram
Leah