Manifestera rätt.

Det vi säger, drar vi till oss. Det vi tänker drar vi till oss. Det vi känner drar vi till oss.

Man brukar säga var försiktig med vad du önskar, det kan gå i uppfyllelse. Men att manifestera är något positivt, så meningen är inte att det ska skapa rädsla, utan möjligheter. Så tanken med det uttrycket är mer att man ska förstå vad man önskar sej.

eg.över. ”Min mormor sa till mej, säg aldrig att du är sjuk. Även om du är det. Säg istället att du helas. Eftersom ord manifesteras.”

Men eftersom ord har en stark kraft, så är det till exemplet bättre att säga att när man är sjuk, säga att man helas. Man är i en process där kroppen, eller kanske själen, är i en process till att helas och bli frisk.

Annie