Vad ser du?

Vi ser vad vi vill se. och det finns alltid en anan synvinkel, eller ett annat perspektiv att välja.

Om du ser ett hav av utslagna maskrosor bre ut sig på en äng, vad ser du då? Ogräs som sprids med vinden, eller ser du tusentals önskningar?

Visst är det ett härligare perspektiv att se möjligheter och magi. Och kom ihåg, du drar till dej det du tänker på. Så underskatta inte tankens kraft. Fokusera på möjligheter, och möjligheter kommer komma till dej.

Har du inte märkt att när man börjar fokusera på en sak, ett namn, en stad eller en specifik företeelse så dyker det upp överallt, och hela tiden. Där har du nyckeln 😉

Annie