Skyddsänglar

Det är så många fina människor med ”hjärtat på rätta stället”, som verkar som skyddsänglar.

Ja hjärtat sitter ju där det sitter. Men är du en fin medmänniska? Har du lätt att känna empati för andra och hjälper när det behövs? Det är däremot inte lika självklart.

”Hjärtat på rätta stället”

Men de personer som har en stark medkänsla, empati och en förmåga att vara inkännande, då är våra änglar på jorden. Det är de som hjälper, stöttar och känner in. Många gånger utan att någon ens behöver säga, fråga eller be om hjälp.

De är våra skyddsänglar och krockkuddar, och håller en vakande hand över nära och kära. Men det stannar oftast inte där, de hjälper de som behöver hjälp.

Så stort tack till er vackra människor med ett hjärta av guld!

Annie