När egot och själen går hand i hand.

Är det möjligt, att själen och eget kan gå hand i hand?

Själen och egot är som en segelbåt, och behöver både segel och roder för att komma dit det ska. Likadant är det med oss. Vi behöver vårt ego, för vi bör värdera oss själva, ge oss egenkärlek, bygga vårt självförtroende, samtidigt som vi lär oss att lyssna till det själsliga.

Den här veckan har vi påverkan utifrån eftersom solen och Pluto stod i opposition till varandra i kräftans tecken den 17 juli. Solen är vår identitet och Pluto symboliserar det själsliga. Så når Solen och Pluto står i opposition till varandra så påverkas vi att förändra och förädla oss. Skapa balans så att vi använder både segel och roder. Vi behöver båda. Mär de går hand i hand så bejakar vi både vår identitet och släpper sådant som inte fungerar längre. Vi får energi att göra de förändringar vi behöver för att skapa en fin balans i livet.

När vi lär oss detta så kommer vi kunna uppnå mer och inte fastan i gamla hjulspår. Hur man går kanske du undrar? Att alltid stäva efter att agera utifrån vårt högre jag, inte vårt egoistiska jag.

Ha en fortsatt fin vecka, Annie.