Rätta vägen..

Alla söker vi efter den rätta vägen, vår livsväg. Många gånger är dock inte ”rättvägen” samma sak som vi har i våra tankar.

Det kan vara nog så svårt att navigera sig fram på livets väg. Och hela 2020 har nog de flesta av oss stött på patrull. Planer har gått om intet och det skapar en stor stress för många om hur ska det bli i framtiden. Många är rädda att inte gå på den rätta vägen.

”om den inte öppnas för dej, så är de tinte din rätta väg”

Men vi kommer till slut alltid till vår rätta våg, vår rätta mening. Var bara lyhörd, känn efter i ditt hjärta och i din själv på hur det känns. Var inte heller rädd att göra fel val. Vi får alltid en ny chans att komma in på ”rättvägen” igen.

Om det inte går som du tänkt, bara avvakta lite, för den dörren du ska genom kommer till dej, när tiden är rätt. Vi har en tendens att hålla kvar vid saker av rädsla, för vi kan inte se alternativen.

Kram, Leah