Änglanummer..

Brukar du se upprepande och återkommande siffror? Det är ”änglanummer”, och är ett sätt för dina änglar att kommunicera med dig. Änglarna försöker kommunicera med…